Wizualizacja osiedla mieszkalnego.

Wizualizacja przedstawia projekt 3D osiedla mieszkalnego/wielorodzinnego wraz z zielenią zorganizowaną.